Hoşgeldiniz

Veri Merkezi (Datacenter) Nedir?

Veri Merkezleri çok büyük boyutlarda verinin toplanması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması amacıyla, bilgisayar ve ağ donanımlarının yoğun bir şekilde bir merkezde toplandığı yerlerdir.

Bu merkezler, web sitelerinin yayında olması ve saklanması, e-posta ve anlık ileti (instant messaging) gönderimi, bulut depolama ve uygulamaları/hizmetleri, e-ticaret işlemleri, çevrimiçi oyun topluluklarının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin bir çatı altında toplanmasına  hizmet sunmaktadır.

Veri Merkezi Ne İşe Yarar ?

Veri merkezlerinin en önemli görevi bilgilerin depolanması, organize edilmesi, kullanılması ve düzenli aralıklarla yedeklenmesinin sağlamasıdır. Veri merkezleri, paylaşımlı veya paylaşımsız olabilirler. Örneğin paylaşımsız veri merkezleri sadece tek bir servis için kurulmuş olan veri merkezleridir. GoogleFacebook ve Apple gibi şirketlerin sahip olduğu veri merkezlerinin tümü paylaşımsız birer veri merkezidir ve bu merkezler yalnızca belli amaç ve şirketin kendisi için barındıra servisi sunarlar. Bu tür veri merkezlerine sunucuların olduğu alanlara yapılacak girişler de izin protokolleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

Paylaşımlı olarak açılmış veri merkezleriyse kendi sunucuları ve diğer servislerin sunucularını bünyesinde barındıran, bu sunucuların çalışmasından sorumlu olan veri merkezleridir. Diyelim ki, siz web sitelerinizi barındırmak için daha masrafsız bir yol arıyorsunuz ve sonuç olarak çözümü kendi sunucunuzu kurmakta buldunuz. Bu durumda sunucuyu ev içerisinde sağlayacağınız şartlarla barındırmanız pek mümkün değildir. Şartları zorlayıp barındırmanızı sağlasanız da bu iş hem masraflı hem de uğraşlı olacaktır. İşte böyle durumlarda bir veri merkeziyle anlaşarak kendi sunucunuz veya sunucularınızın bu veri merkezi içerisinde barındırılmasını belli bir ücret mukabilinde sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak sunucunuzun barındırmasıyla ilgili hem yüklü bir masraftan kurtulmuş olursunuz hem de sunucularınızın kalitesinden ve güvenilirliğinden emin olduğunuz bir ortam içerisinde barındırırsınız.

Request a Free Estimate

To request a free estimate please contact our office at 1 (800) 765-43-21 or fill out the form below

Your message was sent successfully!

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.