Hoşgeldiniz

Güneş Panelleri

Güneş Panelleri

Sürekli devam eden doğal süreçler, var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgar, akan su (hidro güç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir. En genel olarak yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerji eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır.

Günümüzde küresel enerjinin büyük kısmı fosil yakıtlardan elde edilmektir, ancak bu kaynaklar hem sınırlıdır, hemde rezervler azaldıkça fiyatı pahalanacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakaları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en kritik rolü üstlenmektedir. Yenilenebilir enerjinin çoğu direkt ya da indirekt olarak güneşten kaynaklanır.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, güneş ışınğından enerji elde edilmesine dayalı teknolojidir. Dünyanın en büyük enerji kaynağı güneştir. Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan fizyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki fizyon sürecinden kaynaklanır. Güneşin ışınım enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır.

Neden Güneş Enerjisi

* Bedava
* Sonsuz ve Tükenmeyen
* Karbonmonoksit, Kükürt, Duman, Gaz ve Radyasyon gibi çevreyi kirleten faktörler olmadığından en temiz ve çevreye zararsız
* Enerji ihtiyacı duyulan her yerde kullanılabilen, enerjide dışa bağımlılığı azaltır
* İşletme ve Bakım maliyetleri az bir enerji kaynağıdır

Request a Free Estimate

To request a free estimate please contact our office at 1 (800) 765-43-21 or fill out the form below

Your message was sent successfully!

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.